82020lt.

Co wyróżnia osteopatę?

Osteopatę wyróżnia holistyczne podejście do pacjenta. W trakcie studiów osteopatycznych kładziony jest ogromny nacisk na fakt, iż wszystkie układy naszego ciała mają na siebie wzajemny wpływ i dysfunkcja jednego lub więcej układów (mięśniowo-szkieletowego, trzewnego, nerwowego, krwionośnego lub aspektów psychicznych) może spowodować lub wpłynąć na zaburzenia czynnościowe w innych układach ciała. Dzięki temu osteopata postrzega pacjenta jako całość a nie skupia się tylko na konkretnym schorzeniu. Stosowanie osteopatycznych zasad i podstaw prowadzi do powstawania wielu metod i koncepcji leczenia, dopasowanych do potrzeb każdego pacjenta, w tym także profilaktyki. Osteopata dzięki bardzo dokładnemu i specyficznemu systemowi szkolenia, bazując na gruntownej wiedzy przede wszystkim z zakresu anatomii i fizjologii człowieka potrafi nie tylko postawić trafną diagnozę, ale również poprzez znajomość oraz zrozumienie zależności w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, znaleźć przyczynę dolegliwości i w konsekwencji skutecznie wyleczyć pacjenta.